Opdrachten Vervuld

Medior Projectmanager

Startdatum: 12-10-2015 — Einddatum: 29-04-2016
Partner opdracht OpdrachtgeverFunctiebeschrijving:

Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen danwel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren.

Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.
De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project.

Je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening.
Draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen.


Dagelijkse werkzaamheden:
 • Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever IV oplossingen en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden).
 • Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie en externe partners om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen.
 • Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project
 • Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.
 • Je coacht en begeleidt  medewerkers binnen je project in hun vakinhoudelijke ontwikkeling.

Wat zoekt de opdrachtgever:
 • Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding is een eis.
 • Een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica of technische bedrijfskunde is een wens.
 • De behaalde Prince2, CAPM, PMP of MSP Foundation certificering is een wens.
 • De behaalde IPMA C certificering is een wens.
   
 • In de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar relevante ervaring als projectmanager binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis.
 • In de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring met het operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (bijvoorbeeld beheerders, analisten, ontwikkelaars). Deze ervaring moet zijn opgedaan binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Dit is een eis.
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de implementatie van ICT en of IM oplossingen zoals vernieuwingen, beheer, softwareontwikkeling, enz. Dit is een eis.
 • Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement in de politieorganisatie is een wens.
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Projectmanagement binnen de overheid is een wens.
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de projectmanagement methodiek IPMA C is een wens.
 • Aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox is een wens.

Kerncompetenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Organiseren
 • Netwerken

Wat wordt er geboden:

Tarief = Geen limieten

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Optie op verlenging


Aanvraag reden:

Uitbreiding team

De gesprekken vinden plaats op maandag 17 augustus in de middag te Odijk. Gelieve hiermee rekening te houden.


Uren en werkdagen:

36 uur, verdeeld over 4 à 5 dagen


Klantgegevens:

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector PPI bestaat uit de teams: Project-, Programma- en Interim management, Projectondersteuners, Project en Programma Office en het Projectenbureau. De sector levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de Nationale politie. Deze programma's en projecten richten zich op de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten/diensten.


Referentiecode:

PRZ- 410Aanmelden:
Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.