Opdrachten Vervuld

Projectleider adviseur gemeente A'dam

Startdatum: per direct — Einddatum: 01-10-2016
Partner opdracht OpdrachtgeverFunctiebeschrijving:

Diverse programma’s en projecten binnen de uitvoering van de Basisvoorzieningen sociaal in Zuid vragen extra aandacht en focus om de doelen van het lokale bestuur en de Gebiedsplannen te kunnen realiseren. We kiezen ervoor om hiervoor niet per project, aanbod of programma een externe projectleider in te huren, maar om voor een langere periode twee medewerkers in te huren om deze te realiseren.

• Als medewerker Beleidsrealisatie Basisvoorzieningen Sociaal geef je vorm en inhoud aan taken binnen dit werkterrein en stelt waar nodig uitvoeringsplannen op. Je signaleert relevante ontwikkelingen en geeft vorm en inhoud aan de realisatie van de basisvoorzieningen sociaal in Zuid.

• Fungeert als (gedelegeerd) opdrachtgever richting instellingen, onderhandelt met hen over de realisatie van voorzieningen, maakt afspraken over kosten en gewenste kwaliteit.

• Wordt daar waar nodig als projectleider ingezet op het werkveld realisatie basisvoorzieningen sociaal, bijvoorbeeld op het terrein van armoede, vrijwilligerswerk & mantelzorg, Huizen van de Wijk of GGZ/LVB aanpak.

• Onderhoudt contacten met de betrokken afdelingen.

• Houdt overzicht en inzicht in de P&C cyclus van bijvoorbeeld het programma Zorg en Welzijn.

• Uitvoeren van diverse taken binnen de subsidiecyclus (onderhandelen, beschikken, vaststellen)

• Bestuurlijke besluitvorming: het schrijven van brieven, memo’s en rapportages en deze in de besluitvorming brengen

• Geeft uitvoering aan het proces rondom de taakstelling op subsidies 


Dagelijkse werkzaamheden:

• Voeren van regie op extra stedelijke inzet in buurten en wijken


• Benutten, faciliteren en stimuleren van burgerparticipatie


• Maken van gebiedsanalyses, opstellen van gebiedsplannen en regie voeren op de uitvoering


• Daarnaast verantwoordelijk voor de volgende taken:


- Regelen van taken en voorzieningen met een stadsdeelfunctie of stadsdeelbereik


- Uitvoering geven aan de publieke taak op stadsdeelniveau (passend binnen de verdeling van bevoegdheden stedelijk en op stadsdeelniveau


Wat zoekt de opdrachtgever:

 Mederwerker die;

- in de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan op het terrein van vrijwillige inzet en mantelzorg, buurtontwikkeling en buurthuiswerk, participatie & activering, jeugdbeleid, zorg & welzijnsbeleid (Basisvoorzieningen sociaal).

- in de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan bij een gemeente en een gebiedscommissie (stadsdeel of bestuurscommissie) op het terrein van jeugd, zorg & welzijn en/of participatie & activering

-minimaal 2 jaar ervaring met projectleiderschap of programmamanagement ten aanzien van de beleidsrealisatie van het sociaal domein. 

-een coördinerende, beleidsmatige functie gehad binnen het sociaal domein. 


Wat wordt er geboden:

Een opdracht tot 01-10-2016

Standplaats=Amsterdam


Aanvraag reden:

Nieuwe opdracht


Uren en werkdagen:

32-36 uur per week.

Let op sluitingsdatum is maandag 16-11-2016 10.00 uur

 


Klantgegevens:

Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid

Lokatie=President Kennedylaan 923, te Amsterdam. 


Referentiecode:

PRZ-130783Aanmelden:
Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.