Opdrachten Vervuld

Projectleider Implementatie

Startdatum: 16-11-2015 — Einddatum: 16-5-2016
Partner opdracht OpdrachtgeverFunctiebeschrijving:

De implementatie is in essentie een reorganisatie klus: mensen (ongeveer 100 fte in het hele verandergebied) moeten worden begeleid van oude functies naar nieuwe functies, waarbij andere competenties worden gevraagd. Daarbij speelt een Overgang van Onderneming: activiteiten en mensen gaan over van NS naar ProRail. Voor de implementatie zijn nodig:

 • Bewaken besluitvorming/ maken afspraken
  • Het begeleiden en bewaken van het adviestraject
  • Het maken van afspraken met de bonden over sociale consequenties
  • Besluitvorming in de NSR en ProRail directies, financiele afspaken, juridische afspraken voer de overgang van onderneming
 • Migratie: Het begeleiden van mensen van verdwijnende naar nieuwe functies 
  • Organiseren informatiesessies
  • Voeren individuele ontwikkelingsgesprekken
  • Opstellen en uitvragen nieuwe functies
  • Het migreren van de arbeidsovereenkomsten van NS naar ProRail (de Overgang van Onderneming)
  • Maken roosterafspraken
 • Opleiding/ instructie 
  • Het ontwikkelen van vakopleidingsmateriaal voor de nieuwe functies
  • Het organiseren en uitvoeren van de opleiding
  • Het organiseren van nazorg: begeleiding op de werkplek
 • Werkplekken/werkwijzen finaliseren
  • Het afmaken van de werkwijze
  • definieren en inrichten van werkplekken
  • specificeren aanpassingen in applicaties

 
De besluitvorming en het maken van afspraken is belegd bij het programma. Het project/ de projectleider is verantwoordelijk voor de werkstromen migratie, opleiding en werkplekken/werkwijze. Voor deze stromen zijn deelprojectleiders aangewezen, met ieder een projectteam van 5-10 personen

 


Dagelijkse werkzaamheden:

Je bent verantwoordelijk voor de volgende activiteiten :

 • Aansturen van het projectteam, 
  • Maken en bewaken gedetailleerd projectplan met alle activiteiten van de werkstromen
  • Inrichten periodiek kortcyclisch voortgangsoverleg;
  • Begeleiding van de deelprojectleiders: sparren, coachen 
  • Indien nodig: inrichten en aansturen van projectoffice
 • Omgevingsmanagement: in verbinding blijven met het verantwoordelijk lijnmanagement 
 • Rapportage over voortgang/risico’s etc aan de programmadirecteur/ escalatie naar de stuurgroep op directieniveau

 


Wat zoekt de opdrachtgever:

Opleiding, Kennis en Werkervaring                        

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding 
 • Ervaring met reorganisaties 
 • Minimaal drie jaar recente en aantoonbare werkervaring als projectleider 
  • Van een project bestaande uit verschillende werkstromen met een omvang van min 20 mdw’s
  • binnen een grote organisatie 
 • Ervaring in /affiniteit met de railsector of vergelijkbare sectoren (semi overheid, sterke medezeggenschap, medewerkers om MBO niveau) is een pré

           Gedrag, Vaardigheden/ Competenties
 

 • Projectmanagement capaciteiten: we zoeken geen denker maar een doener, die planningen maakt, teams formeert in motiveert, acties najaagt, rapporteert en escaleert bij onvoldoende voortgang
 • Scope management: niet breed denken opnieuw ontwerpen, maar strak bewaken van de grenzen van de opdracht en sturen op tijd 
 • Bouwen aan teams: mensen motiveren, effectieve samenwerking stimuleren, verbinden maar ook tot resultaat brengen
 • Zelfstandig kunnen opschalen: in het bestaande team en in de lijn zijn verschillende deskundigheden aanwezig. Zowel kwalitatief als kwantitatief ontbreken ook delen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. De projectleider moet dit kunnen onderkennen en kan bij voorkeur zelf zijn team uitbouwen (iom programmamanager en passend binnen budgettair kader)
 • Senioriteit: Gezien het feit dat “tijd” de belangrijkste vaste parameter in het project is, is het belangrijk dat de projectleider snel knopen doorhakt of met autoriteit voorlegt aan de stuurgroep.

De kernwaarden van NS zijn proactief, verbindend, vakkundig en gastvrij.

 


Wat wordt er geboden:

Een opdracht voor 6 maanden.

Standplaats=Utrecht


Aanvraag reden:

Nieuwe vacature


Uren en werkdagen:

36 uur per week

LET OP! Sluitingsdatum : woensdag 4-11-2015 17:00


Klantgegevens:

NS Reizigers


Referentiecode:

PRZ-13997Aanmelden:
Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.