Opdrachten Vervuld

Projectleider Realisatie Wegenbouw

Startdatum: 04-01-2016 — Einddatum: 30-06-2016
Partner opdracht OpdrachtgeverFunctiebeschrijving:

De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi (ABGR). In totaal telt de afdeling momenteel circa 80 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de wegenbouwprojecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

De projectleider Realisatie Wegenbouw werkt voor en vanuit de afdeling UItvoering Werken team ORW, die gevestigd is in het gebouw Marktstate in Arnhem. In voorkomende gevallen zal een deel van de werkzaamheden op andere locaties van de provincie Gelderland worden verricht.


Dagelijkse werkzaamheden:

Functie omschrijving:

 • De projectleider is verantwoordelijk voor de besteksvoorbereiding en begeleiding van de uitvoering van civiel-technische wegenbouwprojecten. De verantwoordelijkheid betreft naast de inhoudelijke kwaliteit ook de planning en organisatie van het project. De projectleider is vooral een organisator die het feitelijk maken van een bestek en toezicht van de uitvoering overlaat aan onder andere projectmedewerkers en dit aanstuurt. De projectleider controleert inhoudelijk wel de producten;
 • De projectleider draagt zorg voor het maken van een bestek zoals afgesproken met de opdrachtgever (kwaliteit, tijd en geld). Hiertoe stuurt hij/zij inhoudelijk projectmedewerkers/adviesbureau’s aan voor het maken van bestekken en bestekstekeningen. De projectleider is hierbij verantwoordelijk voor de kwaliteits- en kostenbewaking van de besteksvoorbereiding;
 •  De projectleider draagt, op basis van aanbestede en gegunde bestekken, zorg voor de begeleiding en toezicht bij de uitvoering van civieltechnische projecten. Hiertoe stuurt hij/zij enerzijds de toezichthouders aan die het dagelijks toezicht op de werken uitvoeren. Anderzijds is de projectleider bijstaander van de directie UAV op het werk en handelt en beslist hij/zij over planning, voortgang, technische/inhoudelijke items en financien van de uitvoeringsprojecten;
 •  De projectleider is verantwoordelijk (o.a. kwaliteit, geld en voortgang) voor de realisering van een project vanaf het Definitief Ontwerp tot aan de overdracht aan Beheer en Onderhoud. In de ontwerpfase van projecten wordt de projectleider vaak al betrokken;
 • De projectleider is in projectteamverband betrokken bij en levert expertise aan projecten met geïntegreerde contractvormen;
 •  Hij/zij draagt zorg voor de voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen met wegbeheerders (gemeente, rijk), hulpdiensten, omwonenden, weggebruikers etc.;
 • De projectleider draagt zorg voor de communicatie van de uitvoeringswerkzaamheden naar derden en overlegt indien nodig met belanghebbenden (o.a. bewoners);
 • Hij/zij werkt projectmatig aan meerdere projecten in projectteams van verschillende samenstelling. De projectmanager en overige projectteamleden worden per project toebedeeld.

Wat zoekt de opdrachtgever:
 • HBO werk- en denkniveau op het gebied van Civiele techniek;
 • ruime ervaring met inhoudelijke begeleiding van besteksvoorbereiding, toezicht en directievoering op de uitvoering van wegenbouwkundige werken;
 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectleider;
 • kennis van en ervaring met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van geïntegreerde contracten (UAV 2012 en UAV-gc 2005);
 • bij voorkeur kennis van en ervaring met de voorbereiding en uitvoering van provinciale wegenbouwprojecten (N-wegen, komdoorsnijdingen);
 • ruime ervaring opgedaan met communicatie met belanghebbenden (o.a. kabel- en leidingbeheerders, wegbeheerders, hulpdiensten, omwonenden) in situaties/projecten met tegengestelde belangen is een pré;
 • bij voorkeur ervaring met werken in multidisciplinaire projectteams, waarbij in de functie van projectleider zowel de opdrachtnemers- als opdrachtgeversrol ingevuld is;
 • kennis en ervaring met het beoordelen van RAW-bestekken.

Flexibel gedrag: hij/zij hanteert een flexibele aanpak van projecten. Onder andere door makkelijk te kunnen schakelen tussen werkzaamheden, de aanpak te veranderen als deze niet optimaal is, open te staan voor veranderingen en verbeteringen voorgesteld door anderen. De projectleider blijft hierbij stevig in zijn/haar schoenen staan;

Samenbindend leiderschap: hij/zij schept duidelijkheid over de te behalen resultaten en bewaakt dit, maakt aan teamleden duidelijk welke individuele bijdrage wordt verwacht, bevordert de teamgeest en de saamhorigheid;

Resultaatgerichtheid: hij/zij werkt projectmatig, plant zelfstandig het eigen werk, toetst activiteiten tussentijds op de bijdrage aan het eindresultaat en stuurt activiteiten indien nodig bij, spreekt mensen aan op hun bijdrage en het nakomen van afspraken.

 

 

Wat wordt er geboden:

Een opdracht voor 6 maanden met optie tot verlenging.

Standplaats=Arnhem


Aanvraag reden:

Nieuwe opdracht


Uren en werkdagen:

32-40 uur per week

Let op inschrijven voor 12-12-2015 12.00 uur


Klantgegevens:

Gemeente Gelderland


Referentiecode:

PRZ-9315Aanmelden:
Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.