Opdrachten Vervuld

Projectmanager ICT

Startdatum: 04-01-2016 — Einddatum: 30-06-2016
Partner opdracht OpdrachtgeverFunctiebeschrijving:

Binnen NS vindt op meerdere plekken SAP beheer en ontwikkeling plaats. Iedere afdeling heeft haar eigen dynamiek, systemen en afspraken. In het kader van TOP programma’s zoals Finance en Procurement is er meer noodzaak om samen te werken, aangezien wijzigingen binnen deze domeinen over meerdere systemen heen gaan. Daarnaast kent de NS tussen deze SAP systemen een aantal verwevenheden, welke nog niet georganiseerd zijn. 
Om te voldoen aan de gestelde doelstellingen van de TOP-programma’s plus het optimaal gebruiken van de SAP systemen welke er draaien en hier vanuit het gedachtengoed van TOP IT op basis van wendbaar; betaalbaar en beheer(s)baar invulling aan te geven, is er de behoefte aan een projectmanager Samen Op Reis. Deze projectmanager gaat samen met de betrokkenen deze koers verder realiseren.


Dagelijkse werkzaamheden:

Werkzaamheden 

 • Het managen en bewaken van de voortgang van het projectenplateau van Samen Op Reis;
 • Zorgdragen voor betrokkenheid van de diverse stakeholders binnen dit proces;
 • Zorgdragen dat de transitie goed ondersteund wordt en de juiste discussies gevoerd worden;
 • Zorgdragen voor een juiste inbedding van gemaakte beslissingen binnen de NS organisatie;

 
Verantwoordelijkheden
 

 • Zorgdragen voor de voortgang van het programma en de diverse werkgroepen;
 • Signaleert tijdig en pro-actief als zaken niet goed lopen;
 • Zorgdragen dat alle betrokkenen zich betrokken voelen bij het traject.

Wat zoekt de opdrachtgever:

Kennis en competenties

 • Kennis van SAP en in hoofdlijnen de functies van verschillende modules kennen;
 • Bewezen track record in verandertrajecten op organisatorisch vlak;
 • Sterke persoonlijkheid;
 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift;
 • Verbinding kunnen leggen tussen verschillende typen mensen;

………

Functie eisen:

 

 • HBO+
 • 5 tot 7 jaar relevante ICT-ervaring=knock out

   

Wat wordt er geboden:

Een opdracht van een 6 maanden met optie op verlenging

Standplaats=Utrecht


Aanvraag reden:

Nieuwe opdracht


Uren en werkdagen:

36 uur per week

Let op inschrijven voor 13-12-2015 10.00uur


Klantgegevens:

NS


Referentiecode:

PRZ-14218Aanmelden:
Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.