Opdrachten Vervuld

Senior Adviseur Concern Control

Startdatum: 16-11-2015 — Einddatum: 30-06-2016
Partner opdracht OpdrachtgeverFunctiebeschrijving:

Concern Control richt zich onder meer op de sturing van de organisatie en het beheersen van processen en risico's. De visie op control sluit aan op de visie van de organisatie, waarbij het gaat om een goede balans tussen richting, ruimte, resultaat en rekenschap. De komende periode wordt hier vorm aan gegeven, waarbij nadrukkelijk wordt gezocht naar innovatieve wegen om control in een netwerkorganisatie invulling te geven, naast de reguliere taken.

Zelfstandig deel-taken van concern control en daarover rapporteren. Primair aan de concerncontroller, waar aan de orde direct aan directeur of afdelingshoofden.


Dagelijkse werkzaamheden:

Taken:

 • bijdragen aan verdere professionalisering en verbetering van HHNK;
 • meewerken aan, toetsen en adviseren – gevraag en ongevraagd – over verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bedrijfsprocessen en strategische keuzes;
 • toetsing op naleving van de gestelde kaders (compliance);
 • doorontwikkelen van procesbeheersing en risicomanagement;
 • bijdragen aan het systematisch leren en verbeteren;
 • uitvoeren van audits;
 • bijdragen aan versterking van de controlfunctie binnen HHNK door inzetten van deskundigheid in gedragen adviezen;
 • bijdragen aan verdere implementatie van de visie op control door het ontwikkelen van instrumenten en adviseren over de toepassing daarvan.

Wat zoekt de opdrachtgever:

 • Onafhankelijke
 • Dwarse denker
 • Verbinder
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit,
 • Oordeelsvorming,
 • Analytisch
 • Resultaatgericht

Wat wordt er geboden:

Heerhugowaard


Aanvraag reden:

Tijdelijke ondersteuning


Uren en werkdagen:

32


Klantgegevens:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Referentiecode:

PRZ - 8883Aanmelden:
Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.