Opdrachten Vervuld

Senior communicatieadviseur

Startdatum: 1-11-2015 — Einddatum: 1-5-2016
Partner opdracht OpdrachtgeverFunctiebeschrijving:

De afgelopen periode is er bij de opdrachtgever een communicatiestrategie opgesteld die de komende maanden verder dient te worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Hiervoor zoeken we een senior-communicatieadviseur voor 16- 24 uur per week die de regie voor de uitvoering heeft. De strategisch communicatieadviseur die de strategie heeft opgesteld blijft voor 4 uur per week als adviseur betrokken en is de belangrijkste sparring partner.


Dagelijkse werkzaamheden:
 • Adviseren van het (dagelijks) Bestuur
 • Uitwerken van de communicatiestrategie.
 • Opzetten digitale communicatie in samenwerking met Clustermanager digitale dienstverlening.
 • Het (laten) ontwikkelen van diverse communicatiemiddelen waaronder het doorontwikkelen van de huisstijl.
 • Opstellen corporate verhaal van de organisatiei: wat is het, waarom, voor wie, welke cohorten zijn er. Dit moet toegespitst worden op de verschillende stakeholders, waaronder burgers, politiek, bedrijfsleven.
 • De interne communicatie richting de Jeugdgezondheidszorg en interne stakeholders, zoals communicatie adviseurs van de kennisinstellingen. - Persaanpak in afstemming met persvoorlichters Gemeente Amsterdam en kennisinstellingen.
 • Afstemming met Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, een programma van de gemeente Amsterdam en de programmamanager digitale dienstverlening bij de GGD.

Wat zoekt de opdrachtgever:
 • De opdrachtgever zoekt een stevige senior communicatieprofessional die soepel kan schakelen tussen verschillende stakeholders zoals overheid, wetenschap en bedrijfsleven.
 • Je beschikt over een hbo/wo diploma, bij voorkeur in de richting Communicatie.
 • Je hebt meer dan 5 jaar allround ervaring opgedaan binnen het communicatie vak.
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als communicatieadviseur binnen de lagere overheid en/of hogere overheid.
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als communicatieadviseur binnen kennisinstellingen.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met communicatie op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk.
 • Je hebt kennis van, en ervaring met het ontwikkelen en realiseren van digitale media (inclusief sociale media).

Je beschikt over de volgende competenties op gevorderd niveau:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Initiatiefrijk
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Klantgerichtheid
 • Communiceren (verbaal & schriftelijk)

De beheersing van de competenties wordt getoetst in het matchgesprek.


Wat wordt er geboden:

Een opdracht van 6 maanden met een optie tot verlenging van maximaal 6 maanden.

Aantrekkelijk uurtarief Min. € 65,00  - Max. € 90,00 per uur all-in, excl. BTW.

LET OP! sluitingsdatum is dinsdag 20 oktober 2015 om 19:30 uur.


Aanvraag reden:

Tijdelijke ondersteuning


Uren en werkdagen:

16-24 uur per week


Klantgegevens:

Het onderzoeksinstituut, research for healthy living wordt een uniek wetenschappelijk multi- stakeholders onderzoeksinstituut in Amsterdam waar onderzoek op het terrein van de volksgezondheid wordt verricht. Het instituut is opgericht door de gemeente en de kennisinstellingen VU, VUmc en UvA, AMC en HvA. Een dynamische en duurzame onderzoeksinfrastructuur is de basis van het onderzoek binnen het instituut. Het nieuw op te zetten instituut, inclusief een biobank, neemt hier een centrale plaats in.


Referentiecode:

PRZ - 129259Aanmelden:
Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.