Opdrachten Vervuld

Senior projectleider data

Startdatum: z.s.m — Einddatum: 01-05-2016
Partner opdracht OpdrachtgeverFunctiebeschrijving:

Het programma Vernieuwing Informatievoorziening Belastingen vraagt om een ervaren projectmanager met kennis van risicomanagement, ervaring binnen de lokale overheid en met gevoel voor data, -schoning, -conversie en -migratie. Binnen het programma ben jij verantwoordelijk voor het spoor Data en Schoning. Binnen dit spoor zul je een projectteam aansturen bestaande uit inhoudelijk specialisten afkomstig van de verschillende afdelingen binnen Belastingen. 


Dagelijkse werkzaamheden:

De projectmanager heeft in grote lijnen de volgende taken:

• Je geeft operationeel leiding aan de projectgroep, die is samengesteld uit medewerkers van de verschillende afdelingen.

• Je draagt zorg voor personele, organisatorische en financiële aangelegenheden van het project en draagt zorg voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren projectresultaten en eindresultaat.

• Je communiceert op diverse organisatieniveaus en motiveert het projectteam.

• Je beheert de risico’s binnen het project, signaleert knelpunten en stelt tegenmaatregelen en/of oplossingsscenario’s voor.

• Je stelt plannen op. Door je kennis & ervaring kun je een realistische planning opleveren.

• Je rapporteert over de voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten aan de programmamanager en de business change manager

• Je bent lid van het programmateam en stemt af met andere projectleiders over de samenhang en afhankelijkheden tussen de projecten binnen en buiten scope van VIB. 


Wat zoekt de opdrachtgever:

Wat wordt er geboden:

Een opdracht voor 5 maanden met optie tot verlenging

Standplaats=Amsterdam


Aanvraag reden:

Nieuwe vacature/opdracht


Uren en werkdagen:

24-36 uur per week

Let op! sluitingsdatum is 25-11-2015


Klantgegevens:

Gemeente Amsterdam

 


Referentiecode:

PRZ-131692Aanmelden:
Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.